Murhus billigere enn trebygg

Murbransjen vil ha større markedsandeler på bekostning av trekonstruksjoner. Veksten skal komme i offentlige bygg og boliger. Statsbygg ser begrunnelsen.

Murhus tåler mer vær. Dermed blir vedlikeholdet billigere.

– Vi vil fokusere på bruk av mer bestandige materialer, særlig når en ser at kommunene ikke har penger til vedlikehold.

Det sier Ole H. Krokstrand, prosjektleder i byggutengrenser, et bransjeorgan for dem som leverer mur- og betongprodukter.

Etterslep på vedlikehold

I en pressemelding hevder byggutengrenser.no at den statlige og kommunale bygningsmassen har et etterslep på opp mot 150 milliarder kroner. Mur- og betongbransjen legger ikke skjul på at de mener deres egne produkter gir langt lavere vedlikeholdskostnader enn trebygg.

– Vårt mål er å øke andelen av mur og betong i offentlige bygg og i boligbygging, sier Krokstrand.

Han avviser å konkretisere både hvor store markedsandeler bransjen vil ta fra treindustrien og hvor lang tid dette skal ta.

Lengre livsløp

– Men vi skal synliggjøre at vi har mer hensiktsmessige materialer som er rimeligere i et livsløpsperspektiv.

– Det går ut over både eiere, brukere og samfunnet når offentlige byggherrer velger de billigste løsningene på kort sikt. I et lengre tidsperspektiv er dette kostbart for samfunnet, fordi bygningsformuen forvitrer, sier Krokstrand.

Teglhus billigere

De bygninger som har stått seg best er bygget i tegl. Det hevder Svein Bjørberg, professor ved NTNU og ansatt i Multiconsult.

– Bygg i tre akkumulerer større vedlikeholdskostnader.

– Anbefaler du å bruke tegl og betong på bekostning av tre?

– Jeg vil at man i bygningsskallet bruker materialer som har lang nedbrytningstid. Over en 60-70 års periode blir teglhus billigere enn trehus. Jeg har ikke noe imot tre, men totalt blir det dyrere og byggherrene må få klar beskjed om totalkostnadene, sier Bjørberg som er brukt i pressemeldingen til byggutengrenser.

Dyre trevinduer

Bjørberg trekker frem trevinduer som et annet eksempel.

– Trevinduer er billigere å kjøpe enn aluminiumsvinduer, men trevinduer må vedlikeholdes mer og varer kortere. Dermed blir totalkostnadene for aluminiumsvinduer lavere enn for trevinduer.

Svart sopp

– Klimaendringene fører også til større fuktbelastninger. Vi ser allerede mer svertesopp. Det fører til at fasadene må vaskes oftere og vedlikeholdskostnadene øker.

Bjørberg peker på at i offentlig sektor er det en tendens til å velge rimeligste investering. – Det store spørsmålet da blir om man får midlene til vedlikehold.

Treindustrien uenig

– Vi er jo ikke helt enige, sier Helge Hollerud, fagsjef i bransjeforeningen Treindustrien.

– Resultatet av slike beregninger er alltid styrt av forutsetningene. Dessuten er det mye mer vedlikehold med mur og betong enn de liker å tro, de tar mange forenklede forutsetninger. Det er gode og dårlige materialer både for tre og betong. Det er nå bygget flere trebruer i Norge der vi ikke hadde problemer med å fylle kravene til varighet og vedlikehold. Vi kan jo også se på stavkirkene, de har stått i tusen år.

Støtte fra Statsbygg

– Materialteknisk er betong et genialt materiale, det trenger ikke det vedlikeholdet tre gjør, det gjør heller ikke murverk, sier Torgeir Thorsnes, avdelingsdirektør i Statsbyggs avdeling for Økonomi og Analyse.

– Men det avhenger av hvordan materialene brukes, det blir for enkelt bare å peke på investeringskostnaden, sier han.

Thorsnes sier at Statsbygg ikke gjør nøyaktige sammenligninger uten å vurdere en konkret løsning, men han sier at byggeprisen på trepanel kan være en tredjedel av for eksempel teglforblending.

– Men det er ikke tvil om at om man ser på totalkostnadene vil en kledning i trepanel ikke være lønnsomt.